Sigla ITO 2018

Sigla ITO 2018

Sigla Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – Sibiu 2018 este alcătuită din trei elemente. Înscrisul ITO 2018, din partea stângă, reprezintă acronimul titlului întâlnirii, deja consacrat, realizat cu o grafie modernă, prin aceasta transmițându-se dinamică și tinerețe. Totodată, este indicat și anul desfășurării evenimentului. Nuanța de albastru simbolizează puritate și fidelitate. Elementul central are forma […]

Câteva lucruri despre Sibiu

Câteva lucruri despre Sibiu

Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante orașe din Transilvania. Cu cei 155.000 de locuitori permanenți și 25000 de locuitori temporari, în special studenți, Sibiul este cel mai mare oraș din județ. Marea majoritate a populației este reprezentată de romani (94%), care conviețuiesc împreună cu germani, maghiari, rromi ș. a. Prima mențiune documentară referitoare […]

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna

Dumnezeu a rânduit întotdeauna oameni provi­den­țiali acolo unde a fost nevoie mai mare de ei. Un astfel de om a fost Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, ctitor de credință și cultură, om al rugăciunii și un deosebit luptător pentru demnitatea românilor ardeleni. Într-o perioadă dureroasă pentru românii or­to­docși din Transilvania, Sfântul Andrei Șaguna a fost lumânarea […]

Gânduri la Zile de Toamnă

Gânduri la Zile de Toamnă

Suntem atinși de sindromul dezbinării, conflictului între ideologii și uneori ne jignim, ne rănim. Fragilitatea tinereții poate vindeca lipsa de cordialitate a maturilor? Poate generația celor 100 de ani de România să vindece fuga din România a generației tinere? Suntem chemați să mărturisim că, deocamdată, singura instituție care ne cuprinde tinerețea în toate idealurile ei […]

Tinerii – Forța Vie a Bisericii

Tinerii – Forța Vie a Bisericii

Dintotdeauna, tinerii au fost, pentru Biserică, forța vie, cei care dinamizează viața acesteia și ritmul vieții liturgice a fiecărei comunități parohiale în parte. În duhul respectului pentru valorile religioase ale celorlalți, Biserica Ortodoxă Română, în general, și aceea din Ardeal, în special, a dezvoltat o pastoraţie a tinerilor bazată pe spiritul prieteniei și al comuniunii. […]

© 2018 ITO 2018 - Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. Toate drepturile rezervate Mitropolia Ardealului.