Câteva lucruri despre Sibiu

Câteva lucruri despre Sibiu

Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante orașe din Transilvania. Cu cei 155.000 de locuitori permanenți și 25000 de locuitori temporari, în special studenți, Sibiul este cel mai mare oraș din județ. Marea majoritate a populației este reprezentată de romani (94%), care conviețuiesc împreună cu germani, maghiari, rromi ș. a.

Prima mențiune documentară referitoare la ținuturile sibiene datează din 20 decembrie 1191, când Papa Celestin al III-lea confirma existența prepoziturii libere a germanilor din Transilvania, prepozitură care și-a avut sediul la Sibiu. Menționat sub numele de Hermannsdorf în anul 1321, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, Sibiul obține calitatea de civitas, într-un document din 1366 fiind pomenit numele localității prima dată sub forma Hermannstadt.

Perioada medievală se caracterizează în Sibiu printr-o dezvoltare economică continuă, marcată de activitatea breslelor. Primele statute ale acestora (1376) enumeră 19 bresle (dintre care 13 activau în Sibiu) cu 25 meserii. Numărul breslelor a crescut treptat, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea existând 29 de bresle, iar spre 1780 erau atestate 40, într-o perioadă în care deja crescuse considerabil rolul manufacturilor.

Odată cu înfrângerea turcilor de către austrieci la sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania devine mare principat în cadrul Imperiului Habsburgic cu capitala la Sibiu.
Începând cu 1688 în Sibiu se instalează Comandantul militar al Transilvaniei care îşi va avea sediul aici până în 7 noiembrie 1918. Puterea administrativă a noii provincii era exercitată de către un guvern (gubern) care și-a avut sediul la Sibiu între 1692 – 1791 și între 1850-1867.
Sibiul era și reședința Guvernatorului Transilvaniei.

În prima jumătate a sec. XIX un nou val de coloniști, landlerii, se așază în jurul Sibiului, cea mai apropiată comunitate fiind în Turnișor, pe atunci Neppendorf.
Treptat prezența populației românești în oraș este tot mai vie. Începând cu anul 1761, Sibiul devine cel mai important centru bisericesc și cultural al romanilor ortodocși din Transilvania, iar în anul 1864 Andrei Şaguna restaurează Mitropolia Ardealului cu sediul la Sibiu.
Sibiul devine astfel spre mijlocul secolului al XIX-lea centrul spiritual al luptei pentru emanciparea acestei națiuni. În cadrul luptei de eliberare națională a românilor, la Sibiu este redactat de către Simion Bărnuţiu manifestul – proclamaţie către români citit la Blaj şi tot la Sibiu își avea sediul Comitetul Național Român sub președinția episcopului Andrei Şaguna.
În 1863 își deschide aici lucrările Dieta Transilvaniei care votează legea privind egală îndreptățire a națiunii române și a confesiunilor sale. Din Sibiu activează Partidul Național Român, cel mai important partid politic din Transilvania, care declanșează cea mai amplă mișcare social-politică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – Mișcarea memorandistă în condițiile în care, începând cu 1867, Transilvania a fost anexată Ungariei în cadrul Imperiului Austro-Ungar.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea și primul sfert al secolului al XX-lea sunt caracterizate de o dezvoltare economică și socială fără precedent în Sibiu. Dezvoltarea urbanistică, economică și socială de care se bucura Sibiul la începutul secolului al XX-lea, este frânată de izbucnirea primului război mondial. Sibiul a avut un rol important și în pregătirea Unirii din 1918, iar imediat după proclamarea unirii Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918, Sibiul devine din nou capitala provinciei până la sfârșitul anului 1919, aici avându-și sediul atât Consiliul Dirigent (Guvernul Transilvaniei), cât și Marele Sfat (Parlamentul Transilvaniei).

Denumirea orașului se schimbă oficial în Sibiu în anul 1919.

Orașul a cunoscut în ultimii ani o renaștere economică și culturală semnificativă, fiind astăzi unul dintre orașele cu cel mai mare nivel de investiții străine din România.
Sibiu a fost în anul 2007 Capitala Culturală Europeană, împreună cu Luxemburg, primul oraș din estul Europei care primește acest titlu.

Sursa: www.sibiu.ro

© 2018 ITO 2018 - Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. Toate drepturile rezervate Mitropolia Ardealului.