Sfântul Ierarh Andrei Șaguna

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna

Dumnezeu a rânduit întotdeauna oameni provi­den­țiali acolo unde a fost nevoie mai mare de ei. Un astfel de om a fost Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, ctitor de credință și cultură, om al rugăciunii și un deosebit luptător pentru demnitatea românilor ardeleni. Într-o perioadă dureroasă pentru românii or­to­docși din Transilvania, Sfântul Andrei Șaguna a fost lumânarea care a reaprins candela credinței și a speranței în sufletele tuturor românilor prigoniți.

De numele Sfântului Andrei Șaguna, prăz­­nuit de Biserica Ortodoxă Română pe 30 noiembrie, se leagă atât de multe lucruri, încât este dificil să îi conturezi o biografie succintă.

A avut o deosebită activitate ca ierarh, cea mai mare realizare fiind reînființarea Mitropoliei Transilvaniei, dar și ca om de cultură, tipărind numeroase cărți de folos duhovnicesc și îngrijindu-se ca toți românii să învețe să scrie și să citească. A fost în același timp un deosebit filantrop, îndemnând preoții parohi să facă colecte pentru cei năpăstuiți, înființând școli pentru orfani sau făcând milostenie din puținii bani pe care îi avea.

S-a născut în 1808 în Mișcolț (Ungaria de astăzi), a studiat la Universitatea din Pesta filosofia și dreptul, iar apoi teologia la Vârșeț. A intrat în monahism la mănăstirea sârbească Hopovo, iar apoi a îndeplinit numeroase funcții administrative în cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

În 1846, după moartea episcopului român de la Sibiu, Vasile Moga, Mitropolitul ortodox sârb de la Karlovitz, Iosif Raiacici, l-a numit pe arhimandritul Andrei Şaguna vicar general al Episcopiei vacante de la Sibiu. A fost hirotonit arhiereu în Catedrala ortodoxă din Karlovitz, făgăduința sa de atunci fiind să-i ridice pe românii ardeleni spre tot ce este bun şi ­înălţător.

Învăţământul ortodox românesc, o prioritate în agenda Mitropolitului Andrei Șaguna

Andrei Șaguna s-a implicat cu toată fiinţa lui în mişcarea revoluţionară a românilor transilvăneni. A fost copreşedinte al Adunării naţionale româneşti de la Blaj, din 3/15 mai, cea care a formulat un program cu 16 revendicări politico-naţionale, apoi tot Adunarea l-a delegat în fruntea unor intelectuali români ca să ducă la Viena aceste petiţii. Şaguna le-a prezentat împăratului, primind asigurări că ele vor fi satisfăcute. Organizarea învăţământului ortodox românesc de toate gradele din Transilvania a fost un alt proiect de pe agenda ierarhului ardelean.

Mitropolitul Șaguna a îndrumat întregul învățământ românesc, cerând profesorilor să întocmească manuale de studiu. Sub îndrumarea lui s-au înfiinţat aproape 800 de şcoli în Arhiepiscopia Sibiului, un lucru extraordinar având în vedere că la acea dată existau 900 de parohii. Aceste școli nu erau coordonate de autoritățile maghiare, ci de Biserica Ortodoxă. O dovadă a implicării sale deosebite în propășirea învăță­mân­­tului este faptul că în chiar pastoralele sale insista să se ridice clădiri care să folosească drept școli confesionale.

Totodată, a înființat mai multe fundații sub egida Mitropoliei, prin care se acordau burse unor elevi şi studenţi merituoşi. La îndemnul lui, un mare avocat aromân din Budapesta, Emanuil Gojdu, a creat o fundaţie din care să se acorde burse pentru elevi, studenţi, dar şi meseriaşi. S-au acordat peste 5.000 de burse până la Unirea din 1918.

A înființat o tipografie eparhială și în timpul vieții sale a tipărit peste 200 de titluri, aici fiind tipărit și „Telegraful Român”, ziar care apare și în zilele noastre, dar și Îndrumătorul bisericesc, un calendar în format carte.

Om al rugăciunii

Deși activitățile administrative îi acaparau mult din timpul său, nu își neglija niciodată pravila, mărturii din vremea sa arătând cât de osârduitor era Mitropolitul Andrei Șaguna.

Era prezent mereu la slujbă și nu doar la Liturghie, ci și la Utrenie și Vecernie. Tot aici, intervenea atunci când studenții teologi greșeau câte ceva, astfel încât aceștia să învețe rânduiala corectă.

Într-un interviu, Înaltpreasfin­țitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, vorbea despre rigoarea pe care Sfântul Andrei Șaguna o avea când era vorba de rugăciune. În fiecare dimineață, între orele 5:00 și 7:00, își îndeplinea pravila și nimeni nu îl deranja în acest interval. Trăind toată viața în modestie, la fel a vrut să își petreacă și plecarea din această lume. A dorit să fie înmormântat lângă biserica mare din Rășinari, unde slujise de atâtea ori, „fără pompă, fără muzică și fără predică”, prohodit de un singur preot, ieromonahul Gherman Bogdan, duhovnicul sfântului. Dorința i-a fost respectată, mitropolitul trecând la cele veșnice pe 16/28 iunie 1873, întreaga sa avere fiind lăsată Arhiepiscopiei Sibiului. Totuși, la slujba de înmormântare au venit români din toate părțile Ardealului pentru a-și lua rămas-bun de la cel care le-a purtat de grijă fiilor săi ca un adevărat tată.

Mitropolitul Andrei Șaguna avea o mare recunoștință față de mama sa, Anastasia, el afirmând în repetate rânduri cu admirație deosebită că „mamei mele îi datorez dragostea de Dumnezeu și credința ortodoxă, drumul meu în viață (chemarea la preoție) și duhul de jertfă care m-a călăuzit în toată opera mea”.

La scurt timp după moarte, s-a creat un adevărat cult pentru mitropolitul Andrei Șaguna, în numeroase case țărănești, alături de icoane fiind și chipul lui Șaguna, chiar scriitorul Ioan Slavici consemnând că ortodocșii din Ardeal îl socoteau sfânt.

Pentru tot ceea ce a însemnat mitropolitul Andrei Șaguna în viața Bisericii și a poporului român, pentru modelul pe care l-a oferit generației sale și generațiilor viitoare, și pentru întreaga sa activitate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 20 iulie 2011, a decis trecerea sa în rândul sfinților. Proclamarea oficială a canonizării Mitropolitului Andrei Șaguna a avut loc pe data de 28 octombrie 2011, la Sibiu, având ca dată de prăznuire 30 noiembrie, în aceeași dată cu Sfântul Apostol Andrei, cel care a adus învățătura creștină pe teritoriul țării noastre.

© 2018 ITO 2018 - Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. Toate drepturile rezervate Mitropolia Ardealului.