Tinerii – Forța Vie a Bisericii

Tinerii – Forța Vie a Bisericii

Dintotdeauna, tinerii au fost, pentru Biserică, forța vie, cei care dinamizează viața acesteia și ritmul vieții liturgice a fiecărei comunități parohiale în parte. În duhul respectului pentru valorile religioase ale celorlalți, Biserica Ortodoxă Română, în general, și aceea din Ardeal, în special, a dezvoltat o pastoraţie a tinerilor bazată pe spiritul prieteniei și al comuniunii. Tinerii ortodocși trebuie să știe că ceea ce îi unește și îi va uni de acum înainte este, în primul rând, Iisus Hristos cel Viu, propovăduit în etosul ortodox al Învierii, al luminii și al bucuriei.

Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost întotdeauna înconjurat de tineri care doreau să-L urmeze și să-I asculte cuvântul. Biserica a arătat întotdeauna că tinerețea este o vârstă a mărturisirii unei credințe autentice, a trăirii unei vieți morale alese și a unui zel aparte de vestire a Evangheliei. Cea mai frumoasă podoabă a unui tânăr este, potrivit spiritualității filocalice, mintea trează și inima curată. Doar astfel tinerii pot constitui, în lucrarea Bisericii, o forță dinamică a comuniunii dintre popoare, iar Biserica să fie pentru ei locul unde aceștia găsesc sinceritate, siguranță, înțelegere, dragoste și răspunsul la problemele lor existențiale.

Biserica îi învață pe tineri cum să-și călăuzească pașii pentru a dobândi o înțelegere matură asupra vieții. Tinerețea nu este sinonimă cu naivitatea. De aceea și Sfântul Apostol Pavel îi spunea lui Timotei: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția” (1 Tim 4, 12).

Ortodoxia este chemată astăzi să reînsuflețească o lume afectată de o profundă criză spirituală. Împreună cu celelalte națiuni ortodoxe trebuie să arătăm că Ortodoxia are vocația deschiderii spre dialog, fără a-și părăsi identitatea sau a promova relativismul doctrinar, ci continuând să fie ceea ce este, păstrătoarea peste veacuri a adevăratei Tradiții apostolice, în care pot fi găsite toate răspunsurile la problemele omului de azi.

Biserica Ortodoxă poate, așadar, să-i ajute pe tinerii de pretutindeni să găsească răspunsuri la marile întrebări ale vieții, îi poate ajuta să trăiască o viață morală, să nu pună știința în slujba imoralității, ci în slujba adevărului și a binelui. Îi poate ajuta pe tineri să-și însușească o cultură cu adevărat umană. Tocmai de aceea salutăm venirea a peste 2500 de tineri la Sibiu, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO 2018), organizată pentru al cincilea an consecutiv, de această dată la Sibiu, pentru a vedea și a înțelege cât de importantă este unitatea, mai ales atunci când ea e ancorată în Hristos și în Biserică.

†Dr. Laurențiu Streza,

Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului

© 2018 ITO 2018 - Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. Toate drepturile rezervate Mitropolia Ardealului.